DÀN 3 CÀNG 10 SỐ MIỀN BẮC

Bạn là người đang chơi thua nỗ , cần tư vấn để đưa vào bờ nhanh chóng. Bạn gặp chúng tôi như cá gặp nước, như hồ về rừng. phần mềm chốt số của chúng tôi liên tục soi ra những cầu víp nhất đảm bảo chắc ăn và trúng lớn mỗi ngày.

– Thời gian nhận số từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

– Sau khi nạp thẻ thành công bạn sẽ nhận được số ngay

– Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau

– Để gặp với tư vấn viên khi nạp thẻ lỗi bạn vui lòng CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Nạp thẻ – Nhận số

Dàn 10 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
08-06
08-06615,603,743,911,875,075,708,437,048,065Trúng 437101
07-06444,971,966,442,307,039,014,967,425,264Trượt175
06-06295,574,670,888,479,028,377,079,797,144Trúng 079133
05-06072,036,618,488,253,347,103,005,053,385Trượt167
04-06947,970,957,318,956,419,505,797,623,227Trượt105
03-06933,715,933,021,137,372,312,919,483,382Trượt103
02-06118,930,788,549,970,317,521,446,087,605Trượt119
01-06921,725,114,957,793,325,063,758,513,965Trúng 921128
31-05034,177,838,161,794,060,931,241,694,988Trượt190
30-05848,998,765,171,035,108,545,692,668,189Trúng 765104
29-05320,640,465,091,244,216,867,436,933,313Trúng 867160
28-05473,214,780,192,973,761,207,202,588,313Trượt185
27-05507,863,792,146,012,932,583,286,768,301Trượt131
26-05701,219,546,986,930,779,343,560,692,340Trượt116
25-05268,040,358,278,584,986,835,547,630,188Trượt103
24-05029,815,180,144,635,421,694,351,333,385Trượt198
23-05778,093,692,215,862,846,240,786,972,870Trúng 972113
22-05896,297,909,641,692,275,067,818,538,583Trượt127
21-05125,302,254,838,981,343,451,273,250,846Trượt195
20-05527,327,892,798,612,880,402,228,167,878Trượt133
19-05043,308,986,689,470,512,223,245,313,018Trượt124
18-05100,678,976,336,254,164,093,068,632,986Trúng 632186
17-05939,579,139,361,349,825,718,586,610,569Trượt170
16-05763,506,831,936,374,011,401,987,307,526Trượt105
15-05680,956,293,130,352,662,247,189,534,663Trúng 956189
14-05270,506,269,047,685,950,753,712,894,038Trúng 753148
13-05543,707,689,853,447,533,756,217,847,762Trượt183
12-05946,556,696,610,312,102,170,342,998,942Trúng 102132
10-05488,745,819,975,956,248,330,380,451,756Trượt137
09-05047,256,531,882,544,984,405,802,546,214Trúng 546128
08-05272,481,910,448,814,210,836,102,126,773Trúng 481124
07-05531,454,307,115,355,280,867,096,692,643Trượt182
06-05626,048,771,572,600,323,499,558,904,377Trúng 904152
05-05647,932,244,333,751,379,820,052,113,178Trúng 647159
04-05410,918,830,295,006,493,206,509,026,290Trúng 918105
03-05576,038,058,206,806,605,018,052,989,624Trúng 576176
02-05865,988,331,733,203,421,638,968,050,589Trúng 865161
01-05558,933,251,647,820,861,837,085,612,771Trúng 820187
30-04929,819,586,308,299,423,491,332,045,398Trúng 819182
29-04274,793,114,185,828,434,639,872,605,005Trúng 639147
28-04711,138,196,929,905,375,047,626,190,033Trúng 196112
27-04832,588,353,744,158,755,501,055,586,172Trúng 755194
26-04114,818,756,786,113,738,660,372,677,978Trượt151
25-04507,239,483,473,503,859,761,995,680,839Trúng 483106
24-04105,488,084,954,206,061,578,940,215,115Trúng 105138
23-04940,137,256,868,679,627,917,771,696,005Trúng 679190

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *